Hướng dẫn sử dụng nền tảng app An Phúc Linh

TỔNG QUAN HỆ SINH THÁI 4.0 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU AN PHÚC LINH
1. Video giới thiệu nền tảng app: https://youtu.be/PFwuHP40N7M
2. Video hướng dẫn tải app và đk: https://youtu.be/x6i1BCwXHmw
3. Hướng dẫn đặt hàng online: https://youtu.be/9vGTgVS05pE
4. Hướng dẫn mua gói combo đại lý:https://youtu.be/aE_wIiA8wyU
5. Video giới thiệu về những quyền lợi khi tải app và giới thiệu thành viên tải app: https://youtu.be/edv5Pk7KfRI
6. Video hướng dẫn rút tiền hoa hồng: https://youtu.be/YaPfXB2yVUw
7. Video hướng dẫn đăng ký và sử dụng mạng xã hội thương mại evi-shop.vn: https://youtu.be/gs1Owb79QYQ
8. Video giới thiệu hệ sinh thái ứng dụng cộng nghệ 4.0 của công ty: https://youtu.be/4cs326ADDQU