GIẢI PHÁP KINH DOANH 2022 – NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG XU HƯỚNG

 

🎉 GIẢI PHÁP KINH DOANH 2022 – NGHỆ THUẬT BÁN HÀNG XU HƯỚNG /-share

✅ Thời gian : 20h00 ngày 4/1/2022
✅ Hình thức : Trực tiếp trên Zoom
✅ Đại diện : Cố vấn công ty – ĐẶNG PHƯỚC LỘC
✅ Đại diện : Cố vấn công ty – ĐẶNG HỮU MỲ

👉 Năm 2022 đánh dấu cột mốc phát triển mới trong tầm nhìn và chính sách hợp tác kinh danh cùng An Phúc Linh. 🎉 Bước sang một niên vận mới, với thời đại và những biến động to lớn của thị trường kinh doanh, đâu sẽ là xu hướng, giải pháp kinh doanh tối ưu nhất để đạt hiệu quả cho năm 2022? Bạn đang nắm giữ cơ hội nào để phát huy tối đa nguồn lực kinh doanh? ‼

❌ Tất cả sẽ được giải đáp chi tiết bởi chuyên gia, hai vị cố vấn cấp cao công ty Ông ĐẶNG PHƯỚC LỘC và ông ĐẶNG HỮU MỲ tại chương trình Đào tạo An Phúc Linh số đầu tiên của năm 2022 ‼

🔥 THAM GIA NGAY ‼